Управление и защита на данни

Следене и рапортуване в реално време

Виртуализация

Мрежи

Мрежов файл сървър

Nexcloud интеграция

Пощенски сървъри

Нашите Услуги

Управление и защита на данни
 • E-discovery and Compliance
 • Archiving
 • Backups
 • Snapshots
 • Replication
 • Availability
 • Disaster Recovery
 • Business Continuity

Следене и рапортуване в реално време

Следене на сървърите и техните услуги в реално време и получаване на известия при събитие

Виртуализация

Хардуерно и софтуерно дефинирана виртуализация

Мрежи

Разчитайте на своята локална жична и безжична мрежа

Мрежов файл сървър

Споделен файлов сървър във Вашия офис

Nexcloud интеграция

Съхранете файлове си защитени в личното си облачно пространство с Nextcloud

Пощенски сървъри

Пренесете собственият си корпоративен мейл сървър на следващо ниво!

Контакти

 • ул. Алабин 14, 1000 София – България

Телефон

 • +359 887 458 778

Email

 • info@tccg.bg